× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Iwona Sudoł-Szopińska
/img/getimg.php?typ=avatar&nazwa=e5d40852a0560a2c816bce819b331392.gif&w=101&h=101

dr n. med. Iwona Sudoł-Szopińska

Popraw informacje o sobie
lekarz medycyny, medycyna nuklearna, radiolog

O mnie

Wykształcenie 1989-1995 - studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie 1998 - specjalizacja I stopnia z medycyny nuklearnej 1998 - tytuł doktora nauk medycznych nadany przez Radę II Wydziału Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie pracy "Wartość badań obrazowych w diagnostyce guzów nadnerczy", przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Wiesława Jakubowskiego 1999 - certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego 2002 - specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej 2003 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie rozprawy pt.: Przydatność endosonografii w diagnostyce przetok i ropni odbytu. Promotor: prof. dr hab. med. Wiesława Jakubowski Przebieg pracy zawodowej 1995-1996 - staż podyplomowy w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Od roku 1996 (z 4-letnią przerwą) jestem zatrudniona w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie na stanowisku adiunkta Od roku 2008 jestem konsultantem w zakresie badań ultrasonograficznych przezodbytniczych (endosonograficznych) Oddziału Proktologii Szpitala na Solcu (ordynator: dr hab. med. Małgorzata Kołodziejczak) i Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Bielańskiego (ordynator: dr hab. med. Marek Szczepkowski). Aktywność dydaktyczna i naukowa Od roku 1998 roku prowadzę wykłady i seminaria dla studentów polskich i anglojęzycznych II Wydziału Lekarskiego oraz studentów Wydziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od roku 2002 jestem wykładowcą na szkoleniach z zakresu ultrasonografii przezodbytniczej odbytu i odbytnicy organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne Od roku 2003 prowadzę wykłady na kursach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii, oraz na zaproszenie regionalnych oddziałów towarzystw naukowych Od roku 2008 jestem razem z dr hab. med. Małgorzatą Kołodziejczak kierownikiem naukowym kursu pn.: Diagnostyka i leczenie chorób proktologicznych, organizowanego przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii w Zamościu Inne Jestem opiekunem 3 przewodów doktorskich, w tym dwóch zakończonych Od roku 1997 należę do kolegium redakcyjnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego - Ultrasonografia Od roku 2004 jestem redaktorem działowym dwóch międzynarodowych czasopism: New Medicine oraz JOSE. Od roku 2007 jestem członkiem Rady Naukowej czasopisma New Medicine Od roku 2008 jestem członkiem Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, od roku 2009 członkiem Rady Naukowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego W latach 2001-2003 byłam kierownikiem programu badawczego finansowanego przez KBN (Projekt nr 6 PO5B 023 21) pn.: Przydatność endosonografii trójwymiarowej w diagnostyce chorób odbytu i odbytnicy Dorobek naukowy Monografie Endosonografia w diagnostyce chorób odbytnicy i kanału odbytu. I. Sudoł - Szopińska. Wydawnictwo Medyczne MakMed Gdańsk 2001, seria wydawnicza Ultrasonografia Praktyczna, red. W. Jakubowski Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego. red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość 2004 Diagnostyka ultrasonograficzna w urologii, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński T. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość 2007 Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008 Wybrane rozdziały w książkach 1. Badania obrazowe narządów jamy brzusznej. W. Jakubowski, I. Sudoł-Szopińska, w: Chirurgia, red. prof. dr hab. med. W. Noszczyk, PZWL Warszawa 2005 2. Przezpowłokowe badanie ultrasonograficzne gruczołu krokowego, I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, w: Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, Warszawa-Zamość 2005 3. Badanie ultrasonograficzne gruczołu krokowego głowicą doodbytniczą. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, w: Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, Warszawa-Zamość 2005 4. Nerki. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, w: Ultrasonografia dla urologów, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, Warszawa-Zamość 2007 5. Pęcherz moczowy. w: Ultrasonografia dla urologów, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, Warszawa-Zamość 2007 6. Diagnostyka usg zapalnych chorób nerek i chorób miąższu nerek. Sudoł-Szopińska I., Wypych-Birecka M, w: Ultrasonografia dla urologów, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, Warszawa-Zamość 2007 7. Anatomia ultrasonograficzna i technika badania endosonograficznego 2D kanału odbytu. I. Sudoł-Szopińska, w: Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008 8. Przetoka odbytu w endosonografii 2D - Iwona Sudoł-Szopińska. w: Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008 9. Ropień odbytu w endosonografii 2D, Sudoł-Szopińska I, Stefański R, w: Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008 10. Przedoperacyjna ocena zwieraczy odbytu w endosonografii 2D, Sudoł-Szopińska I. w: Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008 11. Endosonografia w kontrolach pooperacyjnych. Stefański R, Sudoł-Szopińska I, w: Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008 12. Badanie endosonograficzne bańki odbytnicy i zwieraczy odbytu. I. Sudoł-Szopińska, w: Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, III Wydanie, red. prof. dr hab. med. W. Jakubowski, Warszawa Zamość 2008 Wybrane artykuły 1. Jakubowski W, Sudoł-Szopińska I. Sonomammographic criteria in the differential diagnosis of breast diseases. Ab Ultr Today 1997;6 (2):83-98 2. Sudoł-Szopińska I, Jakubowski W. Zastosowanie ultrasonografii przezodbytniczej w diagnostyce niewydolności zwieraczy odbytu. Pol Przegl Chir 2000;72,5:474-81 3. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Sarti D, Jakubowski W. Ultrasonografia przezodbytnicza w diagnostyce raka bańki odbytnicy. Proktologia 2000;1:62-69 4. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jakubowski W. Anal sphincters defects-verification of the anal ultrasound in 'bimanual' examination. EJU 2000;13:25-9 5. Sudoł-Szopińska I, Wojciechowski K, Szczepkowski M, Sarti D, Jakubowski W. Endosonografia odbytnicy i inne badania obrazowe w rozpoznawaniu nieswoistych zapalnych chorób jelit. Pol Merk Lek 2001;,64:357-359 6. Sudoł - Szopińska I, Wojciechowski K, Jakubowski W, Sarti D, Jóźwiak D. Możliwości ultrasonografii doodbytniczej w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Ultrasonografia 2001;6:24-27 7. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I. Problem nietrzymania stolca u dorosłych. Med Rodzinna 2001;15:193-196 8. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jakubowski W. Postępy w diagnostyce endosonograficznej nowotworów odbytnicy. Onkol Pol 2001;4:131-134 9. Sudoł - Szopińska I, Szczepkowski M, Jóźwiak W, Jakubowski W. Anal ultrasound in the diagnosis of anal carcinoma. Case report. Radiol Oncol 2001;35 (4):273-6 10. Sudoł - Szopińska I, Cendrowski K, Stelmachów J, Jakubowski W, Szczepkowski M. Endosonografia zwieraczy odbytu u kobiet w ciąży. Ginekologia Praktyczna 2001;9,(62):20-23 11. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jóźwiak W, Jakubowski W. Zastosowanie endosonografii kanału odbytu u osób po urazach zwieraczy. Własne przypadki. Proktologia 2001; 4:400-9 12. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I, Ciesielski A. Ocena znaczenia mięśnia zwieracza wewnętrznego u osób z neurogenną niewydolnością zwieraczy. Pamiętnik Zjazdowy, 60 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, 12-15.09.2001, t II, 203-209 13. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jakubowski W. Rola endosonografii w diagnostyce przetok odbytniczo-pochwowych. Ginekologia Praktyczna XII 2001/I 2002;10 (63):9-15 14. Sudoł-Szopińska I, Jakubowski W. Endosonography of anal canal diseases. Ultrasound Quarterly 2002;18 (1):13-33 15. Sudoł-Szopińska I, Kołodziejczak M, Szczepkowski M, Jakubowski W, Grochowicz M. Ocena endosonograficzna przetok odbytu w porównaniu z wynikami badania śródoperacyjnego - doniesienie wstępne. Proktologia 2002;1(6):69-77 16. Jóźwiak W, Sudoł - Szopińska I, Stryga W, Tarasewicz A. Odległe wyniki leczenia guzków krwawniczych metodą Longo. Pol Przegl Chir 2002;74,6:510-21 17. Sudoł-Szopińska I, Ciesielski A, Bielecki K, Jakubowski W, Baczuk L, Tarnowski W. Endosonografia zwieraczy odbytu u osób po operacyjnym leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Korelacja z manometrią. Pol Przegl Chir 2002;74,12:1194-1203 18. Sudoł-Szopińska I, Jakubowski W, Szczepkowski M. Contrast enhanced endosonography for the diagnosis of anal and ano-vaginal fistulas. J Clin Ultr 2002;30 (3):145-151 19. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Panorska A, Jakubowski W. Endosonographic appearance of the anal sphincters in patients following colostomy. Radiol Oncol 2002;36 (1):13-23 20. Sudoł-Szopińska I, Gęśla J, Jakubowski W, Noszczyk W, Sarti D. Reliability of endosonography in evaluation of anal abscesses and fistulas. Acta Radiologica 2002;43 (6):599-602. 21. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jakubowski W, Panorska A. Przydatność endosonografii u osób z wykonanym odbytem brzusznym przed decyzją o wykonaniu operacji odtwórczej. Pol Merk Lek 2002; 13 (78): 484-486 22. Sudoł-Szopińska I, Jakubowski W, Szczepkowski M, Sarti D. Usefulness of the hydrogen peroxide enhancement in the diagnosis of the anal and ano-vaginal fistulas. Eur Radiol 2003;13:1080-1084 23. Sudoł-Szopińska I, Kołodziejczak M, Jakubowski W. Przydatność endosonografii w diagnostyce nietypowych ropni odbytu. Opis przypadku. Ultrasonografia 2003;12:88-92. 24. Kołodziejczak M, Stefański R, Sudoł-Szopińska I. Zastosowanie ultrasonografii przezkroczowej i przezodbytniczej w diagnostyce choroby Verneuila. Ultrasonografia 2003;14:27-30 25. Sudol-Szopinska I, Cendrowski K, Sawicki W, Szopiński T, Panorska AK. Endosonografia kanału odbytu w diagnostyce przetok odbytniczo-pochwowych i przednich urazów zwieraczy odbytu. Ginekol Prakt 2004;2:38-44 26. Sudol-Szopinska I, Szczepkowski M, Panorska AK, Szopiński T, Jakubowski W. Comparison of contrast-enhanced with non-contrast endosonography in the diagnostics of anal fistulas. Eur Radiol 2004;14:2236-41 27. Sudoł-Szopińska I, Koziński P, Michalak J, Szczepkowski M, Młoźniak D, Błachowiak K. Wartość ultrasonografii duplex Doppler w diagnostyce przewlekłej niewydolności żylnej u osób wykonujących pracę w pozycji siedzącej i stojącej. Ultrasonografia 2006, 27:26-36 28. Radkiewicz J, Sudoł-Szopińska I, Kołodziejczak M, Stefański R, Gładyszewska A. Poporodowe uszkodzenia zwieraczy odbytu u kobiet bez objawów i z objawami niewydolności zwieraczy odbytu. Ultrasonografia 2007;29:16-23. 29. Szopiński T, Sudoł-Szopińska I, Dzik T, Borówka A. Ectopic desidual reaction in the urinary bladder presenting as a vesical tumour. Urology 2009;74:1232-33 30. Koziński P, Sudoł-Szopińska I, Jakubowski W. Metody obrazowe w diagnostyce chorób układu żylnego kończyn dolnych. Część pierwsza: flebografia i ultrasonografia dopplerowska. Ultrasonografia 2005; 23:69-75 31. Sudoł-Szopińska I. Wpływ długotrwałej pracy w pozycji siedzącej na powstawanie obrzęków kończyn dolnych i metody ich zapobiegania. Medycyna Pracy 2006;57(3):263-269. 32. Sudoł-Szopińska, Radkiewicz J, Jakubowski W. Uszkodzenia zwieraczy odbytu po porodach z zastosowaniem kleszczy położniczych. Część druga: przydatność endosonografii. Gin Prakt 2006;4:17-22 33. Sudoł-Szopińska I. Poporodowe uszkodzenia zwieraczy odbytu w ocenie endosonograficznej. (artykuł redakcyjny). Ultrasonografia 2007;29:9-15 34. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jakubowski W. Postępy w diagnostyce endosonograficznej nowotworów odbytnicy. Nowiny Lekarskie 2007;76:485-88. 35. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I. Maletka A. Przetoki odbytniczo-pochwowe - aktualne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. Medycyna Rodzinna 2008,1:7-11 36. Szopiński T, Sudoł-Szopińska I, Dzik T, Borówka A. Ectopic desidual reaction in the urinary bladder presenting as a vesical tumour. Urology 2009;74:1232-33 37. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I, Grochowicz P, Bierca J. Odroczone operacje naprawcze zwieraczy odbytu - doświadczenie własne. Nowa Medycyna 2009;3:159-162 Wybrane wystąpienia i wykłady prezentowane na szkoleniach, zjazdach i sympozjach 1. Jakubowski W, Sudoł-Szopińska I. Practical and potential application of transrectal US in proctology. Invited lecture. 9th Congress of the World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology; 6th Congress of the World Federation of Sonographers, Florence 6-10.05. 2000 2. Sudoł-Szopińska I, Jakubowski W, Sarti D. Praktyczne i potencjalne zastosowanie ultrasonografii przezodbytniczej w proktologii. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Gdańsk 21-23 IX 2000 3. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jakubowski W. Improved accuracy of anal ultrasound in bimanual examination. 8th Biennial Congress European Council Of Coloproctology, April 29.04-2.05. 2001, Prague, Proktologia Suppl.1/2001,102-103 4. Szczepkowski M, Sudoł-Szopińska I, Sarti D. Anal ultrasound in patients with a colostomy. 8th Biennial Congress European Council Of Coloproctology, 29.04-2.05. 2001, Prague, Czech Republic 5. Jóźwiak W, Sudoł-Szopińska I, Stryga W. Odległe wyniki leczenia guzków krwawniczych z użyciem okrągłego staplera, wg techniki Longo w ocenie klinicznej i przezodbytniczym badaniu endosonograficznym. 60 Jubileuszowy Zjazd Chirurgów Polskich, Warszawa 12-15.09.2001 6. Sudoł-Szopińska I, Jakubowski W, Sarti D, Szczepkowski M. Usefulness of the hydrogen peroxide enhancement in the diagnosis of the anal and ano-vaginal fistulas. European Congress of Radiology, Wiedeń, Austria 04.03.2002 7. Sudoł-Szopińska I, Sarti D, Jakubowski W.Comparison between 3D endosonography and 2D contrast enhanced endosonography for anal fistulas. IX Congresso Biennale Societa Italiana di Colon-Proctologia, III Meeting Annuale Associazione delle Unita di Colon-Proctologia, Bologna, 12-15.06.2002 8. Sudoł-Szopińska I, Ciesielski A, Bielecki K, Jakubowski W, Baczuk L, Tarnowski W. Anal endosonography and ano-rectal manometry in the evaluation of the anal canal sphincters in patients operated for ulcerative colitis. Europejski Zjazd Ultrasonograficzny Euroson 2002, Warszawa, 3-7.07.2002. Ultrasonografia 2002, 8, Abstract Book, Suppl. For the Quarterly of PTU, 182 9. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jakubowski W, Sarti D. Usefulness of endosonography in the diagnostics of anal carcinomas. Euroson 2002, 14 th Congress of European Federation of Societes for Ultrasound in Medicine and Biology, 4-7 July, 2002. Ultrasonografia 2002, 8, Abstract Book, Suppl. For the Quartely of Polish Ultrasound Society, 183 10. Sudoł-Szopińska I, Sarti D, Jóźwiak W, Jakubowski W. Endosonography following PPH. 7th International Meeting of Coloproctology, 30.September-3 October, 2002, Saint-Vincent, Italy 11. Sudoł-Szopińska I, Kołodziejczak M, Jakubowski W, Grochowicz M. Przydatność endosonografii u osób z leukoplakią odbytu. IV Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii, Szczyrk 24-26.10.2002. Proktologia 2002, 1,suppl.80 12. Sudoł-Szopińska I, Jakubowski W, Gęśla J, Noszczyk W, Szczepkowski M.: Anal endosonography for evaluation of anal fistulas and abscesses. Europejski Zjazd Ultrasonograficzny Euroson, Kopenhaga, 27-30.04.2003 13. Sudoł-Szopinska I, Jakubowski W, Szczepkowski M, Sarti D. Application of contrast endosonography in recurrent anal fistulas. Europejski Zjazd Ultrasonograficzny Euroson, Kopenhaga, 27-30.04.2003. 14. Sudoł-Szopińska I. Ano-rectal US in benign and neoplastic diseases. Slovenska Spolocnost Pre Ultrazvuk V Medicine, Slovenska Sonografia 2003,Piestany 2-4.10.2003 15. Sudoł-Szopińska I, Bielecki K, Szczepkowski M. Przetoki odbytu nawrotowe i o charakterze pierwotnym w badaniu endosonograficznym. VII Naukowy Zjazd PTU, Kielce 3-6.06.2004 16. Sudoł-Szopińska I. Przezodbytnicza ultrasonografia w diagnostyce chorób odbytnicy. Sympozjum Sekcji Chirurgicznej PTU. VIII Naukowy Zjazd PTU, Zamość 25.05.2006 17. Michalak J, Sudoł-Szopińska I, Ciostek P, Koziński P. Znaczenie fotopletyzmografii i usg w wykrywaniu wczesnej postaci przewlekłej choroby żylnej w losowo wybranej grupie osób. V Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Bydgoszcz 1-3.06.2006. 18. Radkiewicz J, Sudoł-Szopińska I, Kołodziejczak M, Jakubowski W. Anal sphincters and pelvic floor structures defects in endosonographical assessment. 7Th International Colorectal Sympodium, Łódź, 16-18 maja, 2007. 19. Szczepkowski M, Sudoł Szopińska I. Czynnościowa i morfologiczna ocena zwieraczy odbytu przed planowaną dekolostomią. Zjazd Chirurgów Polskich Wrocław 2009 20. Kołodziejczak M, Zelenay W, Frączek M, Bierca J, Sudoł-Szopińska I. Uraz odbytnicy typu wbicia na pal - opis przypadku. Zjazd Chirurgów Polskich Wrocław 2009 21. The usefulness of the volume rendering in three-dimensional endosonography of anal abscesses and fistulas. Sudoł-Szopińska I, Kołodizejczak M. Benign Colorectal Diseases, St. Gallen, Szwajcaria, 2009 Wybrane wykłady na zaproszenie w czasie sympozjów naukowych 1. Endosonografia zwieraczy odbytu. Sesja Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Warszawa 21.02.2002 2. Wartość badania ultrasonograficznego przezodbytniczego w diagnostyce w diagnostyce raka odbytnicy. VIII Mieleckie Sympozjum Ultrasonograficzne, Mielec 11.10.2002 3. Sudoł-Szopińska I. Anal US in benign diseases. Europejski Zjazd Ultrasonograficzny Euroson, Kopenhaga 27-30.04.2003 4. Endosonografia kanału odbytu w diagnostyce urazów poporodowych zwieraczy odbytu i przetok odbytniczo-pochwowych. Posiedzenie Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Lublin 9.05.2003 5. Ultrasonografia w ostrych schorzeniach jamy brzusznej. VI Spotkanie Ultrasonograficzne przy Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych PAM, Mierzęcin 30.05-01.06.2003 6. Endosonografia 2D i 3D odbytnicy i kanału odbytu. 6 Zjazd Sekcji PLTR, Tarda 12-14.09.2003 7. Ultrasonografia nerek, pęcherza moczowego, moszny, stercza. Angiografia nerek. TK układu moczowego. Kurs CMKP dla urologów, Warszawa-Międzylesie, 15.12.2003 8. Endosonografia w diagnostyce nienowotworowych chorób odbytu i odbytnicy. I Sympozjum Sekcji Chirurgicznej PTU. Krasnobród, 4-6 listopada 2005 9. Diagnostyka endosonograficzna odbytnicy i zwieraczy odbytu. XII Włocławskie Dni Ultrasonograficzne, Włocławek 18.03.2006 10. USG i inne metody obrazowe w diagnostyce raka odbytu i odbytnicy. Włocławskie Dni Ultrasonograficzne, 19 marca 2008 11. Aktualne wskazania do badania endosonograficznego odbytu i odbytnicy. IX Naukowy Zjazd PTU, Toruń 2008 12. Problemy proktologiczne w ginekologii i położnictwie. Znaczenie endosonografii w diagnostyce. IX Naukowy Zjazd PTU, Toruń 2008. 13. Przegląd podstawowych wskazań do ultrasonografii układu moczowego. Kurs CMKP dla urologów, Warszawa – Międzylesie, 10.2008 14. Endosonografia w diagnostyce raka odbytnicy. Siedlce 12.11.2009 15. Wartość ultrasonografii w planowaniu leczenia operacyjnego łagodnych chorób odbytu i odbytnicy. Kurs medyczny pn. Techniki operacyjne w proktologii, pod patronatem Polskiego Klubu Koloproktologii, Warszawa, 12-13.12.2009 Członkostwo w towarzystwach medycznych Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne Polski Klub Koloproktologii Polskie Towarzystwo Ergonomiczne
Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1